Wat is de impact van het stikstofdossier (PAS)?

Gevolgen voor de burger

Door dit stikstofakkoord komt de voedselproductie in Vlaanderen in het gedrangWe produceren hier het veiligste, meest kwalitatieve voedsel met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk. De hele Vlaamse voedingsketen wordt onderuitgehaald met dit akkoord. Wat betekent dit voor u?

 • Voedsel-AFHANKELIJKHEID: Er zijn nu al amper overnemers in de landbouwsector en dit stikstofakkoord is de laatste druppel waardoor het helemaal onmogelijk wordt om nog te starten als jonge Belgische landbouwer. Bovendien zullen op korte termijn een massa bestaande bedrijven noodgedwongen moeten stoppen door dit akkoord. Wie zal zorgen voor het veilige Vlaamse voedsel van morgen? Als onze voedselzekerheid in het gedrang komt, worden we in grote mate afhankelijk van het buitenland met alle gevolgen van dien.
 • Voedsel-ONBETAALBAARHEID: doordat we in grote mate afhankelijk zullen worden van het buitenland zal ook de prijs hierdoor stijgen. Niet alleen staan we in een slechtere onderhandelingspositie, bovendien komen er nog extra energie en transportprijzen bovenop. Hierdoor wordt de rekening een 1e maal aan de burger gepresenteerd. Gaat die daar zomaar mee akkoord?!
 • Voedsel-VEILIGHEID in gedrang: Het voedsel dat in België geproduceerd wordt moet voldoen aan de hoogste normen in veiligheid en traceerbaarheid (FAVV). We zijn hier wereldwijd voorlopers in en mogen daar best trots op zijn. Deze hoge Belgische en Vlaamse standaarden op het vlak van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn kunnen niet langer gegarandeerd worden als we afhankelijk worden van wat exportmarkten ons te bieden hebben.
 • Mindere Voedsel-KWALITEIT: In West-Europa hebben we een voorkeur voor de “edele” delen van ons vee (hammen, filet, biefstuk,…). We exporteren het derde kwartier (kop, poten, ingewanden,…) naar andere landen met andere culturen die meer vraag hebben naar deze deelstukken. Zo gaat niets van onze vleesproductie verloren. Nu staan we op de eerste rij voor onze edele deelstukken. Zal dit in de toekomst ook zo zijn?
 • Grotere Voedsel-VOETAFDRUK: De Vlaamse landbouw is koploper in zijn circulariteit en productie-efficiëntie. Onze kennis en know-how gecombineerd met onze vruchtbare bodem en het ideale klimaat zorgen voor zo’n klein mogelijke voetafdruk per geproduceerde kilo voedsel. Nergens anders ter wereld kunnen ze dit evenaren. Ook veel lokale vertrouwde hoevewinkels zullen verdwijnen.
 • Minder KOOPKRACHT: U krijgt de tweede maal de rekening gepresenteerd. Er wordt (voorlopig) 3,6 miljard gebudgetteerd voor het uitvoeren van dit stikstofdossier. Hieronder onder meer het opkopen van bedrijven en landbouwgronden die verplicht moeten stoppen en natuurherstel en inrichting. Dit lijkt een groot bedrag maar is ruim onvoldoende om de bedrijven die verplicht moeten stoppen te vergoeden.
 • Hogere KOST ONDERHOUD VLAAMS LANDSCHAP: De boeren onderhouden het Vlaamse landbouwlandschap ‘gratis’ door de velden die ze bewerken. Het onderhouden van extra natuur zal het kostenplaatje van het Vlaamse landschap gevoelig stijgen. Hierdoor betaalt de burger een 3 de keer de rekening! Daarnaast zorgt extra droge heide voor een veel kwetsbaarder landschap dat gevoeliger is voor natuurbranden en invloeden van mens en dier. De toegang van veel gebieden zal beperkt worden tot af en toe een wandelpaadje. Vrije recreatie in natuur (wandelen met de hond, paardrijden, fietsen, mountainbike, enz…) zal nog slechts zeer beperkt mogelijk worden.


Gevolgen voor de landbouw

De regering pleegt contractbreuk en creëert rechtsonzekerheid. Bestaande exploitatie vergunningen worden geschrapt of onderuitgehaald. Alle (ook niet-rode) landbouwbedrijven worden getroffen. Voor de rode bedrijven en de families erachter betekent dit een dramatisch en bruusk einde van hun levenswerk.

 • Extra maatregelen worden opgelegd boven op bestaande geldige vergunningen, op kosten van de boer
 • Door deze maatregelen worden bedrijven verplicht extra investeringen te doen EN/OF reduceren in aantal dieren (tot 70%!). Rendabele bedrijven gaan op deze manier onherroepelijk failliet
 • Duizenden hectaren landbouwgrond komt onder nul-bemesting. Doordat er geen mest (voeding voor de gewassen) meer gevoerd mag worden op deze gronden, worden ze waardeloos voor landbouwer. Het telen van akkerbouwgewassen is niet meer rendabel. Ook de voederproductie voor zijn dieren en mestafzet van zijn bedrijf komen in het gedrang. Deze maatregelen maken een landbouwbedrijf onleefbaar en duwen de landbouwer in een faillissement.
 • 1000-den bedrijven zullen binnen 10 à 15 jaar een nieuwe vergunning moeten aanvragen, maar door het theoretisch model met de (absurd) lage dremel (impactscores <0,025%) zal dit zo goed als onmogelijk worden! Nog een doodsteek voor de vele familiebedrijven.
 • Uitbreiden wordt onmogelijk, ook voor jonge bedrijven en starters. Zelfs indien alle reductiemaatregelen toegepast worden. Dit heeft niets met stikstofuitstoot te maken. 
 • Diefstal van NER’s door de regering. NER’s (uitstootrechten) die nog niet ingevuld werden door bedrijven die op voorhand investeerden in hun toekomst worden schaamteloos afgenomen.
 • Onvoldoende budget voor het correct vergoeden van bedrijven en gronden die waardeloos worden door de impact van dit PAS.
 • Jarenlang opgebouwde familiedromen worden verwoest en familiebedrijven blijven achter met een financiële kater die hen mogelijk nog generaties zal achtervolgen.


wIE ZIJN WE

#Boerensjaal is een feitelijke vereniging van landbouwers & sympathisanten die het positieve imago van de landbouwsector in Vlaanderen wil versterken. 

wAT WILLEN WE

#Boerensjaal wil de onvermoeibare inzet en vooruitstrevendheid van de primaire sector in de schijnwerpers zetten. We vragen meer respect voor de producenten van ons gezond en veilig voedsel, die zorgen voor een boeiend en bloeiend landschap en omgeving.

hOE WILLEN WE DIT BEREIKEN

In eerste instantie willen we Vlaanderen rood kleuren met #Boerensjaaltjes. Zo kunnen we laten zien dat de solidariteit met ons landbouwers verder draagt dan onze regering denkt. Meer acties volgen

Boerensjaaltjes

Hoe kan ik helpen?

Simpel! Hang een #Boerensjaal buiten

Wat is een boerensjaal

Met een beetje verbeelding kom je al zeer ver. Een rode lap stof, een rood lint, een rode vlag of zakdoek. We zijn volop bezig met een netwerk voor de verdeling op te zetten, maar hang alvast je eigen versie uit!

Waar kan ik een echte boerensjaal vinden

Overal! Al heel wat sponsors en sympathysanten stellen ze ter beschikking. Via het menu bovenaan de pagina kan je een kaartje met onze verkooppunten terugvinden.

Waar kan ik die sjaal uithangen

Ook overal! Je auto, bestelwagen, voordeur, fiets, voortuin, verbaas ons en zet een foto van je boerensjaal op de social media met de hashtag #boerensjaal

Actief meehelpen of Sponsoren?

Contacteer ons via onze facebookpagina